Events

Walking Club

More details to be announced soon.   Although many people enjoy the peace and tranquillity of walking...

Find out more
15 Sep
Festa Qargħasel

Ikel, Xorb, Wirijiet Agrarji, Mużika, Kompetizzjonijiet u ħafna iktar. Food, Beverages, Agrarian Exhibitions,...

Find out more
06 Apr
Event Test

Preeo Test

Find out more
19 Apr
Ġimgħa l-Kbira / Good Friday

Pellegrinaċċi, Funzjonijiet, Purċissjoni u Wirjiet. Pilgrimage, Functions, Procession and Exhibitions.

Find out more
15 Aug
Programm Festa Santa Marija

Pellegrinaċċ, Festa, ħruq tan-nar ta’ l-ajru u ta’ l-art. Pilgrimage, Feast, air and ground...

Find out more
28 Aug
Council Outings

Ħarġiet ta' kull xahar u żjarat madwar Malta u Għawdex. Monthly Outings and visits around Malta and...

Find out more
07 Sep
Jum il-Mosta

Tingħata onorefiċenza ta’ Ġieħ il-Mosta u Rikonoxximenti, lil-persuni li jkunu ddistingwew ruħhom...

Find out more
09 Aug
Grandaprents

Grandaprents

Find out more