Ċentru ta' Matul il-Jum / Day Centre

Ħinijiet taċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum

Triq il-Kurat Schembri, il-Mosta 

Tel: 21418197

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa - Mit-8:30am sal-4:30pm

 


 

Opening hours of Day Centre

Kurat Schembri Street, Mosta

Tel: 21418197

Monday to Friday - From 8:30am to 4:30pm