Servizzi Oħra / Other Services

Ħlasijiet ta' Kontravvenzjonijiet (LES) 

Jitħallsu l-Kunsill bejn it-8:00am u 12:00pm, flus kontanti jew biċ-ċekk.  Jekk ser tħallas b’ċekk irrid jiġi pagabbli lil LESA.

Il-pagament ta’ kontravvenzjoni jista’ wkoll jitħallas permezz ta’ l’internet billi tmur fuq dan is-sit www.les.gov.mt

 

Contravention Payments (LES) 

These can be paid at the Council between 8:00am and 12:00pm, by cash or cheque.  If you wish to pay by cheque this needs to be made payable to LESA.

Contravention payments can also be made online by visiting this site www.les.gov.mt

 


 

Ħlasijiet tal-Kera tal-Postijiet tal-Gvern

Jitħallsu l-Kunsill bejn it-8:00am u 12:00pm, bi flus kontanti jew ċekk pagabbli lill-Kummissarju ta’ l-Artijiet.

 

Housing Rent Payments.

These can be paid at the Council between 8:00am and 12:00pm, by cash or cheque which needs to be made payable to the Lands Commissioner.