Skart Goff / Bulky Refuse

Ġbir ta Skart Goff (bl-appuntament)
Ir-residenti tal-Mosta huma mitluba jikkuntattjaw lill-Kunsill Lokali tal-Mosta fuq 21416841 jew fuq l-Email mosta.lc@gov.mt sabiex jagħmlu appuntament u jinġabar l-iskart goff.

Il-kuntrattur mhux obbligat jiġbor aktar minn 4 oġġetti minn kull residenza.  Materjal tal-kostruzzjoni ma jinġabarx.  Jekk hu possibli, l-oġġetti għandhom jiġu ppakkjati u mqiegħda fi driveway jew front porch.

Huwa importanti li tindika t-tip ta' oġġetti li għandhom jinġabru u tkun speċifika kemm jista' jkun peress li l-kuntrattur ma jiġbor xejn li ma jkunx speċifikat.

Wieħed jista' wkoll jarmi kwalunkwe skart goff (inkluż materjal tal-kostruzzjoni) f'kull ġurnata f'wieħed mis-siti mmexxija minn Wasteserv.

Aktar informazzjoni tinstab fuq https://www.wasteservmalta.com/casites


Bulky Refuse Collection Service (with appointment)

Mosta residents are requested to contact the Mosta Local Council on 21416841 or by Email on mosta.lc@gov.mt to fix an appointment for the collection of bulky refuse.

The contractor is not obliged to collect more than 4 items from each residence.  Construction material will not be collected.  If possible, items should be packed and placed in a driveway or front porch.

It is important to indicate the type of items to be collected and be as specific as possible since the contractor will not collect anything which had not been specified.

One may also dispose of any bulky waste (including construction material) on any day at one of the Civic Amenity sites run by Wasteserv.  

More information at https://www.wasteservmalta.com/casites